Federale commissies

Reglement van Inwendige Orde betreffende de federale commissies – Algemeenheden.

==> Klik op deze titel voor de versie van 20/03/2021.

 • Elke federale commissie, met uitzondering van de federale overlegcommissie is samengesteld uit 6 leden, 3 van de Vlaamse Roeiliga en 3 van de Ligue Francophone d'Aviron, aangeduid door de respectievelijke liga's en telken jaar bevestigd door deze.
 • Van elke bijeenkomst wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de secretaris-generaal van de K.B.R., die op zijn beurt zonder verwijl aan alle betrokken personen en/of partijen een kopij bezorgd.
 • Van zijn kant dient de secretaris-generaal alle informatie, ontvangen van derden en betrekking hebbend op de werking van de federale commissies, terstond aan de secretaris van de respectievelijke federale commissie te bezorgen.
 • Binnen elke federale commissie worden jaarlijks een commissievoorzitter en –secretaris aangeduid. De voorzitter leidt de commissievergaderingen, terwijl de secretaris als verslaggever fungeert. De taalpariteit betreffende de 2 voornoemde functies dient hier niet gerespecteerd.
 • Zijn adviserend lid van rechtswege van een bepaalde federale commissie: die personen, welke lid zijn van een analoge F.I.S.A. - commissie.

Federale Kamprechter- & regattacommissie

 • Is de spreekbuis van het nationaal kamprechtercollege tegenover de Raad van Bestuur.
 • Staat in voor de opleiding van de adjunct nationale, nationale en kandidaat internationale kamprechters.
 • Neemt de proef af tot bekomen van de vergunning van adjunct nationaal en van nationaal kamprechter.
 • Duidt de jury's aan van alle Belgische regatta, vermeld op de nationale regattakalender.
 • Adviseert de Raad van Bestuur m.b.t. het aanduiden van de kandidaat internationaal kamprechters voor internationale regatta in het buitenland, voor landenontmoetingen, Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische of Paralympische spelen.
 • Adviseert bij wijzigingsvoorstellen van de nationale roeicodex en diens uitvoeringsbesluiten, voortspruitend uit wijzigingen aan de F.I.S.A. - codex; of uit andere voorstellen vanwege personen, lid van een Belgische roeivereniging, vanwege Belgische roeiverenigingen, vanwege één van de liga's, vanwege een federale commissie of vanwege de Raad van Bestuur van de K.B.R.
 • Adviseert omtrent de conformiteit jegens de nationale roeicodex van de door de Belgische roeiverenigingen ingediende voorprogramma's m.b.t. de roeiwedstrijden, voorkomend op de nationale regattakalender.
 • Adviseren bij beroep tegen uitspraken van een bureau van de jury.
 • De leden moeten minstens houder zijn van een vergunning van nationaal kamprechter.
 • Maakt van elke regatta, voorkomend op de Belgische regattakalender een technisch verslag op. Duidt ten dien einde voor elke regatta de technische afgevaardigde aan, die als verslaggever fungeert.
 • Adviseert m.b.t. de opname van Belgische regatta in de internationale F.I.S.A. -regattakalender.
 • Adviseert m.b.t. de formule en inhoud van de nationale kampioenschappen en de bekers van België.
 • Houdt jaarlijks een vergadering met alle regatta - organisatoren.

Samenstelling

 voorzitter: Chantal Neirinckx Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   0476 33 95 63 KRSG
 Annemarie De Wispelaere  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0473 58 35 97  KRCG
Tim Sautois  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   09/ 324 41 71  KRCG
Martine Dimouawa  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
  0472 58 22 64  UNB
Jean-Pierre Follet  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0472 58 22 64  UNB
Guillaume Noiset  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0479 284752  RCNSM
 Patrick Rombaut (FISA) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
  0477 55 42 08  KRSG

 

codexFederale Sporttechnische commissie

 • De technisch directeurs van beide liga’s zijn van rechtswege co-voorzitters van de commissie aangevuld met zes leden, drie leden van de Vlaamse Roeiliga en drie leden van de Ligue Francophone d’Aviron.
 • Het Olympisch celhoofd en zijn adjunct, elkeen behorend tot een andere taalrol, zijn van rechtswege stemgerechtigd lid van de commissie en zijn eenieder één van de drie door de resp. liga's aan te duiden commissieleden.
 • Adviseert bij het opstellen van de nationale selectiecriteria met betrekking tot uitzending naar internationale selectieregatta, internationale landenontmoetingen, Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen.
 • Adviseert bij het uitstippelen van de internationale selectiecriteria.
 • Adviseert bindend m.b.t. de samenstelling en de definitieve selectie van de nationale ploegen, waarvan enkel kan afgeweken worden wegens gemotiveerde financiële redenen.
 • Adviseert m.b.t. de uitrusting (kledij en roeimaterieel) van de nationale ploegen.
 • Adviseert m.b.t. de aanduiding van de team managers van de nationale ploegen.
 • Adviseert de federale kamprechter- en regattacommissie m.b.t. eventuele aanpassingen inzake de nationale regattakalender.
 • Adviseert m.b.t. het vastleggen van nationale testen
 • Indien de Raad van Bestuur van de K.B.R. het advies van de federale sporttechnische commissie niet volgt, moet er een vergadering belegd worden waar alle leden van de Raad van Bestuur en van de commissie moeten aanwezig zijn.

Samenstelling

 voorzitter: Axel Muller  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 Annelies Bredael  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   0495 11 74 75  TRT
 Frans Claes  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0475 31 75 31  KRNSO
 Christel Hiel  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 0476 38 83 13  ARV
 Christophe Finfe  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   0473 99 79 48  RCND
 Olivier Olbregts  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0477 36 89 61  UNB
 Louis Timmers  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0496 81 27 36  RCAE
 Paul Mosser  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0468 08 63 37  L F A
 Pim Raaben  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   0477 48 66 02  V R L
 Celine Pieters (secrétariat)  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  09/ 243 12 50  VRL

 

Op 10 oktober 2014 organiseerde de Vlaamse Roeiliga, in samenwerking met Action Types, een topsportclinic. Docent was Jan Diederik Van den Berg (NED) - een samenvatting vindt men hier.

Federale Sportmedische commissie

 • Adviseert m.b.t. alle aspecten van de roeisport, die gevolgen kunnen hebben op de gezondheid van de beoefenaars.
 • Adviseert m.b.t. de procedures aangaande de medische supervisie van de beoefenaars.
 • Informeert en adviseert de raad van beheer m.b.t. procedures en afhandeling van mogelijke dopinggevallen.
 • Onderhoudt nauw contact met de federale sporttechnische commissie, inzake de medische begeleiding van de atleten, behorende tot de nationale (pre-)selectiekernen.
 • De leden moeten houder zijn van het diploma van doctor in de geneeskunde of doctor in de lichamelijke opvoeding of licentiaat lichamelijke opvoeding of doctor in de fysiotherapeutische wetenschappen of licenciaat in de fysiotherapeutische wetenschappen of geaggregeerde in de fysiotherapeutische wetenschappen. (arts, doctor L.O., licenciaat L.O. of fysiotherapeut)
 • Rapporteert, wanneer hierom gevraagd, aan overheidsinstanties, sportoverkoepelingen, enz. inzake alle medische aspecten, waaronder antidopingtests.

Samenstelling

 

 Julien Magis  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0489.14.66.17   UNL
 Michel Janssens  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0495 11 03 99  CRB
 Geneviève Simenon

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 0472/38.35.27  RSNB 
 Antoni Barczuk  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     KRSG
 Ruben De Gendt  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0498 85 59 07

 KRSG

Juridisch adviseur : Lut Wille

 • Adviseert elke vragende partij (K.B.R., V.R.L., L.F.A., de Vlaamse roeiverenigingen, de Francofone roeiverenigingen en de individuele vergunninghouders) inzake de correcte interpretatie van de statuten en de huishoudelijke reglementen van de K.B.R.
 • Adviseert, na overleg met de federale commissie financiën, sponsoring en logistiek inzake de contractuele legale verbintenissen af te sluiten of afgesloten met eventuele sponsors.

Federale Overlegcommissie

 • Is samengesteld uit 9 personen, met name de voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester van de K.B.R. v.z.w.; de voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester van de Vlaamse Roeiliga v.z.w. ; de voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester van de Ligue Francophone d'Aviron a.s.b.l.
 • Indien één van de commissieleden meerdere functies, vermeld in artikel 1. cumuleert, dan mag hij zich laten vervangen door een persoon, behorend tot dezelfde v.z.w.
 • Vergadert minimum 2 maal per jaar op initiatief van de voorzitter van de K.B.R. of van zodra één van v.z.w.'s hiertoe een schriftelijk verzoek richt aan de secretaris-generaal van de K.B.R. In dit laatste geval zal hij de betrokken partijen uitnodigen op een datum, ten laatste 10 kalenderdagen na ontvangst van het voornoemde verzoek.
 • Is een consultatief overlegorgaan teneinde de relaties tussen de K.B.R. en beide regionale liga's, op welk vlak ook, optimaal te houden.

Samenstelling

 Gwenda Stevens   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   0497 73 49 78  KBR
 Charles Dallemagne  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0475 22 05 65  KBR
 Vincent Pérot  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0479/52.10.43  KBR 
 Hubert De Witte  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    0472 90 04 70  VRL
 Chantal Neirinckx   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   0476 33 95 63   VRL 
 Vincent Pauwels  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0475 30 87 30  VRL
 Rémy Moulin  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0476 86 90 52  LFA
 Jean-Marie Rigo  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0475 72 34 99  LFA
       LFA 
Facebook

Contact

Gwenda Stevens - Voorzitter
Eeuwfeestlaan 62
9840 De Pinte

T. +32 497 73 49 78
M. Gwenda Stevens

Verantwoordelijke website

Gwenda Stevens

Gwenda Stevens